ALL STEEL MARKET NEWS

Weekly Report of China Steel Market for January 26-February 2, 2018

According to China Iron and Steel Association (CISA), daily output of crude steel at CISA member steel manufacturers was 1.7793 million tons, decreasing 10,300 tons or 0.58% from the daily output during January 1-10; Daily output of pig iron was 1.6001 million tons, down 6,700 tons or 0.41% from the daily output during …

08/02/2018

(Tiếng Việt) Bản tin thị trường thép Trung Quốc tuần từ 19/01 – 26/01/2018

(Tiếng Việt) Từ 1/01-10/01, các nhà sản xuất thép thành viên của CISA đã sản xuất được 17.8958 triệu tấn thép thô, 16.0672 triệu tấn gang, 16.794 triệu tấn sản phẩm thép và 3.1955 triệu tấn than cốc.

Sản lượng thép thô hàng ngày của các nhà sản xuất thép thành viên CISA là 1.7896 triệu tấn, tăng 55,600 tấn hay 3.21% …

30/01/2018

(Tiếng Việt) Bản tin thị trường thép Trung Quốc tuần từ 12/01 – 19/01/2018

(Tiếng Việt) Theo Cục Thống kê quốc gia (NBS), trong tháng 12, sản lượng thép thô của Trung Quốc đạt 67.05 triệu tấn, tăng 1.8% so với năm ngoái. Trong tháng, cả nước đã sản xuất được 54.72 triệu tấn gang và 87.79 triệu tấn thép thành phẩm, giảm tương ứng là 4.4% và 1.1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng, sản lư …

30/01/2018

Weekly Report of China Steel Market for January 5-12, 2018

According to statistics from the General Administration of Customs, China exported 5.67 million tons of steel in December, down 2.13 million tons or 27.3 percent year on year; imports in December were 1.2 million tons, up 10,000 tons or 0.8 percent year on year. Total exports in 2017 were 75.43 million tons, decreasing …

18/01/2018

Weekly Report of China Steel Market for December 15-22, 2017

(Tiếng Việt) Trong tháng 1-10, sản lượng thép thô hàng ngày của các nhà sản xuất thép thành viên CISA là 1.7289 triệu tấn, giảm 15,700 tấn tương đương với 0.9% so với sản lượng hàng ngày trong giai đoạn 21-30/11; Sản lượng gang hàng ngày là 1.5491 triệu tấn, giảm 28,200 tấn tương đương 1.79% so với sản lượng hàng ngày …

22/12/2017

(Tiếng Việt) Bản tin thị trường thép Trung Quốc tuần từ 08/12 – 15/12/2017

(Tiếng Việt) Theo Cục Thống kê quốc gia (NBS), trong tháng 11, sản lượng thép thô của Trung Quốc đạt 66.15 triệu tấn, tăng 2.2% so với năm ngoái. Sản lượng hàng năm của thép thô, sản phẩm gang và thép tháng 11 lần lượt là 804.83 triệu tấn, 667.71 triệu tấn và 1.05668 tỷ tấn.

NBS cũng báo cáo rằng giá trị gia tăng củ …

20/12/2017(Tiếng Việt) Bản tin thị trường thép Trung Quốc tuần từ 10/11 – 17/11/2017

(Tiếng Việt) Hồ sơ về Hội nghị thượng đỉnh thị trường thép Trung Quốc 2018

Theo Cục Thống kê quốc gia (NBS), trong tháng 10, sản lượng thép thô của Trung Quốc đạt 72.36 triệu tấn, tăng 6.1% so với năm ngoái. Trong tháng, cả nước đã sản xuất được 60,02 triệu tấn gang và 91.79 triệu tấn thép thành phẩm, giảm 2.3% và g …

27/11/2017

(Tiếng Việt) Bản tin thị trường thép Trung Quốc tuần từ 03/11 – 10/11/2017

(Tiếng Việt) Hồ sơ về Hội nghị thị trường thép Trung Quốc 2018

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, Trung Quốc đã xuất khẩu 4.98 triệu tấn thép vào tháng 10, giảm 2.72 triệu tấn tương đương với 35.3% so với năm trước; nhập khẩu trong tháng 10 là 0.95 triệu tấn, giảm 0.13 triệu tấn tương đương với 12% so với năm ngoá …

16/11/2017

REQUEST FOR
QUOTATION