TẤT CẢ TIN THỊ TRƯỜNG THÉP

Bản tin thị trường thép Trung Quốc tuần từ 26/01 – 02/02/2018

Theo Hiệp hội Sắt và Thép Trung Quốc (CISA), sản lượng thép thô hàng ngày của các nhà sản xuất thép thành viên CISA là 1.7793 triệu tấn, giảm 10,300 tấn hay 0.58% so với sản lượng hàng ngày trong ngày 01-10. Sản lượng gang thép hàng ngày là 1.6001 triệu tấn, giảm 6,700 tấn hoặc 0.41% so với sản lượng hàng ngày trong th …

08/02/2018

Bản tin thị trường thép Trung Quốc tuần từ 19/01 – 26/01/2018

Từ 1/01-10/01, các nhà sản xuất thép thành viên của CISA đã sản xuất được 17.8958 triệu tấn thép thô, 16.0672 triệu tấn gang, 16.794 triệu tấn sản phẩm thép và 3.1955 triệu tấn than cốc.

Sản lượng thép thô hàng ngày của các nhà sản xuất thép thành viên CISA là 1.7896 triệu tấn, tăng 55,600 tấn hay 3.21% so với sản l …

30/01/2018

Bản tin thị trường thép Trung Quốc tuần từ 12/01 – 19/01/2018

Theo Cục Thống kê quốc gia (NBS), trong tháng 12, sản lượng thép thô của Trung Quốc đạt 67.05 triệu tấn, tăng 1.8% so với năm ngoái. Trong tháng, cả nước đã sản xuất được 54.72 triệu tấn gang và 87.79 triệu tấn thép thành phẩm, giảm tương ứng là 4.4% và 1.1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng, sản lượng thép thô …

30/01/2018

Bản tin thị trường Thép Trung Quốc tuần từ 05/01-12/01/2018

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, Trung Quốc đã xuất khẩu 5.67 triệu tấn thép vào tháng 12, giảm 2.13 triệu tấn hay 27.3% so với năm trước; nhập khẩu trong tháng 12 là 1.2 triệu tấn, tăng 10,000 tấn hay 0.8% so với năm ngoái. Tổng xuất khẩu trong năm 2017 là 75.43 triệu tấn, giảm 33.1 triệu tấn hay 30.5% so với năm …

18/01/2018

Bản tin thị trường thép Trung Quốc tuần từ 15/12 – 22/12/2018  

Trong tháng 1-10, sản lượng thép thô hàng ngày của các nhà sản xuất thép thành viên CISA là 1.7289 triệu tấn, giảm 15,700 tấn tương đương với 0.9% so với sản lượng hàng ngày trong giai đoạn 21-30/11; Sản lượng gang hàng ngày là 1.5491 triệu tấn, giảm 28,200 tấn tương đương 1.79% so với sản lượng hàng ngày trong giai đo …

22/12/2017

Bản tin thị trường thép Trung Quốc tuần từ 08/12 – 15/12/2017

Theo Cục Thống kê quốc gia (NBS), trong tháng 11, sản lượng thép thô của Trung Quốc đạt 66.15 triệu tấn, tăng 2.2% so với năm ngoái. Sản lượng hàng năm của thép thô, sản phẩm gang và thép tháng 11 lần lượt là 804.83 triệu tấn, 667.71 triệu tấn và 1.05668 tỷ tấn.

NBS cũng báo cáo rằng giá trị gia tăng của các doanh n …

20/12/2017Bản tin thị trường thép Trung Quốc tuần từ 10/11 – 17/11/2017

Hồ sơ về Hội nghị thượng đỉnh thị trường thép Trung Quốc 2018

Theo Cục Thống kê quốc gia (NBS), trong tháng 10, sản lượng thép thô của Trung Quốc đạt 72.36 triệu tấn, tăng 6.1% so với năm ngoái. Trong tháng, cả nước đã sản xuất được 60,02 triệu tấn gang và 91.79 triệu tấn thép thành phẩm, giảm 2.3% và giảm 1.6% so v …

27/11/2017

Bản tin thị trường thép Trung Quốc tuần từ 03/11 – 10/11/2017

Hồ sơ về Hội nghị thị trường thép Trung Quốc 2018

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, Trung Quốc đã xuất khẩu 4.98 triệu tấn thép vào tháng 10, giảm 2.72 triệu tấn tương đương với 35.3% so với năm trước; nhập khẩu trong tháng 10 là 0.95 triệu tấn, giảm 0.13 triệu tấn tương đương với 12% so với năm ngoái.

Xuất kh …

16/11/2017

YÊU CẦU
BÁO GIÁ