Bản tin thị trường thép Trung Quốc tuần từ 18/08 – 25/08/2017

Vào đầu tháng 8, các nhà sản xuất thép là thành viên của CISA đã sản xuất được 18,6796 triệu tấn thép thô, 17,1326 triệu tấn gang và 17,6192 triệu tấn thép thành phẩm.

Sản lượng thép thô hàng ngày của các nhà sản xuất thép thành viên của CISA là 1.868 triệu tấn, tăng 16,000 tấn hay 0.87% so với sản lượng hàng ngày vào cuối tháng 7; Sản lượng gang thép hàng ngày là 1.7133 triệu tấn, tăng 5,500 tấn, tương đương với 0.32% so với sản lượng hàng ngày vào cuối tháng 7; Sản lượng thép thành phẩm hàng ngày là 1.7619 triệu tấn, giảm 23,900 tấn hay 1.34% so với sản lượng hàng ngày vào cuối tháng 7.

Cuộc kiểm kho của các thành viên CISA vào cuối tháng 7 là 12.2241 triệu tấn, giảm 1.02% kể từ cuối tháng 7.

Hiện tại, sản xuất thép trong nước vẫn ở mức cao.

SteelHome dự đoán rằng giá thép thị trường của Trung Quốc sẽ tăng lên trong tuần tới.

Kể từ ngày 25 tháng 8, chỉ số giá đóng cửa của thép Trung Quốc SteelHome đạt mức 102.58 điểm (4,437 NDT), tăng 1.8% so với tuần trước.

Thép HR / CR Plate / Coil

Thép HRC

Vào ngày 25/08 (Thứ 6), giá trung bình của HRC Q235 dày 2.75 mm trên 28 thị trường Trung Quốc đạt mức 4,320 NDT/tấn, tăng 70 NDT (11 USD) so với tuần trước; giá của HRC Q235 dày 5,75mm là 4,203 NDT (631 USD)/tấn, tăng 62 NDT (9 USD) so với tuần trước.

Ningbo Steel đã công bố chính sách tháng 9 và tăng giá HRC lên 470 NDT/tấn. Yanshan Steel đã tăng giá lên 4,070 NDT/tấn.

Các nhà sản xuất thép rất hàng hứng với các đơn đặt hàng.

SteelHome dự đoán giá HRC của Trung Quốc sẽ tăng lên trong tuần tới.

 

Thép CRC

Vào ngày 25/08 (thứ sáu), mức giá trung bình của thép CRC 0.5mm và SPCC CRC 1.0mm tại 28 thị trường thép lớn của Trung Quốc trong tuần là 5,076 NDT (762 USD)/tấn và 4,787 NDT (719 USD)/tấn, tăng 71 NDT/ tấn (11 USD) và 72 NDT/ tấn (11 USD).

Thị trường hàng tồn kho biến động nhẹ. Các nhà sản xuất thép lớn nhận được số lượng đơn đặt hàng đáng kể.

Giá CRC của Trung Quốc được hi vọng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới.

 

Thép xây dựng

 

Vào ngày 25/08 (thứ sáu), giá trung bình của thép cuộn cắt mau HPB300 8mm và thép thanh HRB400 25mm ở 28 thị trường là 4,378 NDT (658 USD)/tấn và 4,210 NDT (632 USD)/tấn, tăng 108 NDT (16 USD) và 67 NDT/tấn (10 USD) so với tuần trước.

Thị trường hàng tồn kho tăng chậm nhưng nguồn cung vẫn không đủ.

SteelHome dự đoán giá thép xây dựng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới.

 

Thép tấm trung bình

Vào ngày 25/08 (thứ sáu), giá thép tấm trung bình Q235 8mm đạt mức 4,365 NDT (656 USD) mỗi tấn, và thép tấm trung bình Q235 20mm là 4,038 NDT (606 USD)/tấn, tăng 70 NDT (11 USD)/tấn và 56 NDT (8 USD)/tấn.

Các nhà sản xuất thép đã có đủ đơn đặt hàng từ người tiêu dùng cuối. Thị trường hàng tồn kho vẫn thấp do nhu cầu cao trong ngành công nghiệp.

SteelHome dự đoán giá thép tấm trung bình sẽ dao động trong tuần tới.

 

Tấm mạ

Vào ngày 25/08 (thứ sáu), giá trung bình của miếng mạ kẽm 0.5mm và 1.0mm ở 18 thị trường là 5,207 NDT (782 USD) mỗi tấn và 4,962 NDT (745 USD) mỗi tấn, tăng 38 NDT (6 USD) mỗi tấn và 46 NDT (7 USD) mỗi tấn.

Giá tấm mạ 0.326mm là 6,335 NDT (952 USD) mỗi tấn và tấm mạ 0.476 mm là 6,016 NDT (904 USD)/ tấn, tăng 60 NDT (9 USD)/tấn và 63 NDT (9 USD)/tấn.

Giao dịch ít vì giá cao. Các nhà phân phối không muốn bán với giá thấp.

SteelHome dự đoán rằng giá thép mạ kẽm của Trung Quốc chủ yếu sẽ dao động vào tuần tới.

 

Thép dẹt

Vào ngày 25/08 (thứ sáu), giá trung bình của thép dẹt 2,75mm * 235mm và 5.5mm * 685mm tại 12 thị trường Trung Quốc là là 4,153 NDT (624 USD)/tấn và 4,169 NDT (626 USD)/tấn, tăng 19 NDT (3 USD) và 23 NDT (3 USD).

Hebei Qianjin Steel đã ngừng sản xuất trên hai lò cao 1080m3 và 3 lò cao 450m3, làm giảm 10,500 tấn kim loại nóng mỗi ngày. Trong khi đó, dây chuyền sản xuất thép dải cũng đã ngừng hoạt động, làm giảm 10,000 tấn thép mỗi ngày.

SteelHome cho rằng giá thép dẹt cuộn nóng của Trung Quốc sẽ dao động.

 

Thép hình

Vào ngày 25/08 (thứ 6), mức giá trung bình của các loại thép góc Q235 5#, Q235 16# và Q235 25# hình chữ I ở 28 thị trường Trung Quốc lần lượt là 4,377 NDT (657 USD)/tấn, 4,358 NDT (655 USD)/tấn và 4,420 NDT (664 USD)/tấn, tăng lần lượt là 80 NDT (12 USD), 86 NDT (13 USD) và 101 NDT (15 USD).

Giá trung bình của thép hình H Q235 quy cách 200 * 200mm, 400 * 200mm và 400 * 400mm là 4,200 NDT (631 USD) mỗi tấn, 4,225 NDT (635 USD) mỗi tấn và 4,375 NDT (657 USD) mỗi tấn, tăng 78 NDT (12 USD), 70 NDT (11 USD) và 66 NDT (10 USD).

Tháng 9, tỉnh Đường Sơn sẽ tiến hành dự án chuyển đổi than đá sang xăng, có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất một số doanh nghiệp thép hình. Giá trong tuần tới có thể dao động.

 

Bảng 1: Giá thép Trung Quốc từ 18/08 – 25/08/2017

(Đơn vị tính: NDT/tấn)

Sản phẩm

Mác thép

Quy cách

Giá trung bình (NDT/tấn)

Giá trung bình (USD/tấn)

So với tuần trước (NDT/tấn)

So với tuần trước (USD/tấn)

HRC

Q235

2.75mm

4320

649

70

11

Q235

5.75mm

4203

631

62

9

CRC

SPCC

0.5mm

5076

762

71

11

SPCC

1.0mm

4787

719

72

11

Thép vòng

HPB300

8mm

4378

658

108

16

Thép vằn

HRB400

25mm

4210

632

67

10

Thép tấm trung bình

Q235

8mm

4365

656

70

11

Q235

20mm

4038

606

56

8

Tôn mạ kẽm

DX51D+Z

0.5mm

5207

782

38

6

DX51D+Z

1.0mm

4962

745

46

7

Tôn mạ màu

CGCC

0.326mm

6335

952

60

9

CGCC

0.476mm

6016

904

63

9

Thép dẹt

Q235

2.75mm * 235mm

4153

624

19

3

Q235

5.5mm * 685mm

4169

626

23

3

Thép góc

Q235

5#

4377

657

80

12

Thép chữ U

Q235

16#

4358

655

86

13

Q235

25#

4420

664

101

15

Thép hình H

Q235

200* 200mm

4200

631

78

12

Q235

400* 200mm

4225

635

70

11

Q235

400* 400mm

4375

657

66

10

 Nguồn: SteelHome

 

Bảng 2: Giá thép Trung Quốc xuất khẩu ngày 25/08/2017

Đơn vị tính: USD/tấn, giá FOB

Sản phẩm

Mác thép và quy cách

Giá xuất khẩu

Tăng giảm

Ghi chú

Phối thép

Q235 120mm

520

Thép vằn

HRB400 20mm

550

Thép vòng

SAE1008 6.5mm

545

Tấm trung bình

Q235 20mm

550

Thép cuộn HR

SS400 3-10 mm

570

+5

Bổ sung Crom

Thép cuộn CR

SPCC 1.0mm

620

Thép hình H

Q235 200*100mm

600

+10

 

Tấm mạ kẽm

SGCC 1.0mm×1250mm

710

+10

Zn: 140g

Tấm mạ kẽm nung nóng

DX51D+Z 1.0mm

670

+10

Zn: 120g

 Nguồn: SteelHome

TIN LIÊN QUAN

Bình Luận

YÊU CẦU
BÁO GIÁ