Siết chặt quản lý chất lượng thép

Bộ Công thương đã công bố thêm những quy chuẩn, tiêu chuẩn để siết chặt việc quản lý chất lượng thép trong nước.

Băt đầu từ ngày 1/6/2014, các nhà nhập khẩu thép trong nước sẽ phải công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm thép (TC cơ sở, TCVN, TC quốc tế, khu vực) trong hợp đồng nhập khẩu.

 

Các tổ chức trong nước hoặc nước ngoài có đủ năng lực do Bộ Công thương chỉ định sẽ thực hiện việc quản lý chất lượng thép, đánh giá những tiêu chuẩn mà bộ đặt ra. Theo đó các lô hàng trước khi nhập khẩu phải được đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn.

cheap albion gold helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;”>Còn đối với các tổ chức,  cá nhân, các nhà sản xuất thép trong nước phải áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN cho các sản phẩm mới. Các tổ chức, cá nhân sản xuất thép trong nước có trách nhiệm công bố tiêu chuẩn áp dụng (tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam, tiêu chuẩn quốc gia của các nước, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực) cho sản phẩm, hàng hóa trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

albion gold helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;”>Các tổ chức, cá nhân sản xuất thép trong nước có trách nhiệm áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mà Bộ Công thương đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quá trình sản xuất dựa trên căn cứ về đặc thù của từng loại thép. Việc chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện.

Nội dung này được quy định tại Thông tư liên tịch giữa Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN./.

TIN LIÊN QUAN

Bình Luận

YÊU CẦU
BÁO GIÁ