Bản tin thị trường thép Trung Quốc tuần từ 03/03 – 09/03/2018

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, Trung Quốc đã xuất khẩu 4,847 triệu tấn thép vào tháng 2 năm 2018, giảm 903,000 tấn hay 15.7% so với năm ngoái. Xuất khẩu thép tích luỹ trong tháng 1 và tháng 2 năm 2018 là 9,497 triệu tấn, giảm 27.1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá thép Trung Quốc giảm vào tuần trước, đặc biệt là giá thép xây dựng và giá HRC. Sự sụt giảm giá thép dẹt chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi sự sụt giảm liên tục của giá thép thanh vằn và thép HRC trong tương lai và nhu cầu giảm từ các ngành công nghiệp hạ lưu. Gần đây, giá có thể không giảm mạnh. Một mặt, các khu vực Đường Sơn và Hàm Đan sẽ bình thường hóa hạn chế sản xuất sau khi hạn chế sản xuất mùa đông kết thúc vào ngày 15 tháng 3, và sản lượng thép sẽ không tăng nhanh. Mặt khác, ngành công nghiệp hạ nguồn sẽ bước vào mùa tiêu thụ, điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu thép.

Tính đến ngày 9 tháng 3, chỉ số giá đóng cửa của thép Trung Quốc theo SteelHome (SHCNSI) ở mức 101.71 điểm (4,400 NDT), giảm 1.03 điểm (44 NDT/t) so với tuần trước.

Chúng tôi dự đoán giá thép của Trung Quốc sẽ vẫn thấp trong tuần này.

HR/CR Plate/ Coil

HRC

Giá thị trường của thép HRC Trung Quốc sụt giảm vào tuần trước.

Tính đến ngày 9/3, giá trung bình của thép HRC Q235 HR 2.75mm tại 28 thị trường Trung Quốc là 4,244 NDT (668.9 USD)/tấn, giảm 122 NDT (19.2 USD/tấn) so với tuần trước; giá của HRC 5.75mm là 4,124 NDT (650 USD/tấn), giảm 128 NDT (20.2 USD)/tấn so với tuần trước.

Hàng tồn kho HRC trong nước tăng nhanh sau kỳ nghỉ Lễ hội mùa xuân. Một số nhà kinh doanh đã tuyệt vọng vì giá giảm và họ muốn xuất hàng càng sớm càng tốt.

SteelHome dự đoán giá HRC của Trung Quốc sẽ điều chỉnh với dao động trong tuần này.

 

CRC

Giá thị trường CRC của Trung Quốc cho thấy xu hướng giảm trong tuần trước.

Vào ngày 9/3, giá trung bình của CRC 0.5mm và 1.0mm SPCC CRC tại 28 thị trường thép lớn của Trung Quốc trong tuần là 5,107 NDT (804.9 USD)/tấn và 4,805 NDT (757.3 USD)/tấn, giảm lần lượt là 62 NDT (9.8 USD)/tấn và giả 61 NDT (9.6 USD)/tấn.

Tồn kho thị trường CRC của Trung Quốc tăng nhanh sau kỳ nghỉ Lễ hội mùa xuân. Nhu cầu từ các ngành công nghiệp hạ nguồn đang tụt dốc và thương nhân đổ xô đi bán.

SteelHome dự đoán giá CRC của Trung Quốc sẽ vẫn thấp trong tuần này.

 

Thép xây dựng

Giá thép xây dựng của Trung Quốc giảm hơn 200 NDT/tấn vào tuần trước.

Vào ngày 9/3, giá trung bình của thanh cuộn cắt mau HPB300 8mm và thép thanh HRB400 18-25mm ở 28 thị trường là 4,179 NDT/tấn và 4,077 NDT (642.5 USD)/tấn, giảm lần lượt là 170 NDT (26.8 USD) mỗi tấn và 182 NDT (tương ứng 28.7 USD) mỗi tấn so với tuần trước.

Việc tăng nhanh lượng hàng tồn kho của thị trường thép xây dựng đã ảnh hưởng đến các nhà kinh doanh thép và thị trường thép tương lai. Nhu cầu ngành công nghiệp hạ nguồn đã bị trì hoãn do “hai phiên họp”.

SteelHome dự đoán rằng thép xây dựng của Trung Quốc sẽ dao động trong tuần này.

 

Thép tấm trung bình

Giá tấm trung bình của Trung Quốc tăng lên.

Vào ngày 9 tháng 3 (thứ sáu), giá trung bình Q235 8mm trung bình đạt 4,554 NDT (717.7 USD)/ tấn và thép tấm trung bình Q235 20mm là 4,245 NDT/tấn, giảm 40 NDT (6.3 USD)/tấn tuần.

Hiện nay, kinh doanh máy xúc và tháo dỡ đất tăng nhanh. Nhu cầu tiềm năng từ ngành cơ sở hạ tầng sẽ thúc đẩy nhu cầu thép tấm trung bình.

Chúng tôi dự đoán giá thép tấm trung bình của Trung Quốc sẽ điều chỉnh nhẹ.

 

Thép tấm mạ/tráng

Giá thép tấm mạ/tráng kẽm của Trung Quốc giảm nhẹ vào tuần trước.

Vào ngày 9/3, giá trung bình của tấm mạ kẽm 0.5mm và 1.0mm ở 18 thị trường là 5,308 NDT (836.6 USD) và 5,056 NDT (796.8 USD) trên mỗi tấn, giảm 22 NDT (3.5 USD) mỗi tấn từ tuần trước.

Giá tấm tráng 0.326mm là 6,473 NDT (1020.2 USD)/tấn và tấm tráng 0.476 mm/tấn, 98 USD/tuần.

Thị trường thép mạ kẽm cho thấy xu hướng giảm đã ảnh hưởng bởi giá HRC và CRC giảm. Giao dịch thị trường đã chững lại.

SteelHome dự đoán giá thị trường thép tấm mạ/tráng kẽm sẽ giảm nhẹ trong tuần này.

 

Thép dẹt

Giá thị trường thép dẹt của Trung Quốc giảm vào tuần trước.

Vào ngày 9 tháng 3 (thứ sáu), giá trung bình của thép dẹt 2.75*235mm và 5.5mm*685mm tại 12 thị trường Trung Quốc lần lượt là 4,177 NDT (648.8 USD) trên mỗi tấn và 4,156 NDT (655 USD) mỗi tấn, giảm 77 NDT (12.1 USD) ) mỗi tấn và giảm 62 NDT (9.8 USD) mỗi tấn tương ứng từ tuần trước.

Theo khảo sát của SteelHome, sản xuất thép dẹt sẽ tăng dần trong tháng 4 sau khi kết thúc việc hạn chế sản xuất vào mùa đông. Hiện nay, việc cung cấp thép dải rất phong phú và việc duy trì rất ít. Các nhà kinh doanh thép đang thất vọng về thị trường.

Chúng tôi dự đoán rằng giá thép dẹt của Trung Quốc có thể vẫn còn thấp trong tuần này.

 

Thép hình

Giá thép hình của Trung Quốc đã giảm vào tuần trước.

Vào ngày 9 tháng 3 (thứ 6), giá trung bình của thép dẹt 2.75*235mm và 5.5mm*685mm ở 28 thị trường Trung Quốc là 4,341 NDT (684,1 USD)/tấn, 4,334 NDT (683 USD)/tấn và 4,403 NDT (693.9 USD)/tấn, giảm lần lượt là 55 NDT (8.7 USD)/tấn, 53 NDT (8.4 USD)/tấn và 55 NDT/tấn tương ứng so với tuần trước.

Giá trung bình của thép Q235 200*200mm, 400*200mm và 400*400mm H là 4,132 NDT (615.2 USD)/tấn, 4,143 NDT (652.9 USD)/tấn và 4,266 NDT (672.3 USD)/tấn, giảm lần lượt là 50 NDT (7.9 USD/tấn, 43 NDT (6.8 USD)/tấn và 54 NDT/tấn tương ứng so với tuần trước.

Các loại thép chính như thép xây dựng và HRC giảm, có ảnh hưởng đến thép hình.

SteelHome dự đoán giá thép hình có thể điều chỉnh nhẹ trong tuần này.

 

Thép kết cấu

Giá thép kết cấu của Trung Quốc đã giảm vào tuần trước.

Vào ngày 9/3, giá trung bình của thép kết cấu Cácbon kết cấu45# 50mm và thép kết cấu hợp kim 40Cr tại 16 thị trường Trung Quốc là 4,538 NDT (715.2 USD/tấn) và 4,760 NDT (750.2 USD/tấn) giảm lần lượt là 32 NDT (5 USD/t) và 22 NDT (3.5 USD/t).

Bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm trong thị trường kỳ hạn, các nhà buôn đều tỏ ra lo ngại. Giao dịch thị trường yếu và lượng hàng tồn kho giảm nhẹ. Theo cuộc khảo sát của SteelHome, lượng thép tồn kho của Trung Quốc tại 26 thị trường đạt 0.7184 triệu tấn, giảm 4.03% so với tuần trước. Các nhà sản xuất thép kết cấu chính vẫn duy trì ổn định giá xuất xưởng.

SteelHome dự đoán giá thép kết cấu sẽ tiếp tục giảm trong tuần này.

Bảng 1: Giá thép Trung Quốc từ 03/03 – 09/03/2018. (Đơn vị tính: NDT/tấn)

Sản phẩm

Mác thép

Quy cách

Giá TB (NDT/tấn)

Giá TB ($/tấn)

So với

tuần trước (NDT/tấn)

So với tuần trước ($/tấn)

Thép cuộn cán nóng

Q235

2.75mm

4244

668.9

-122

-19.2

Q235

5.75mm

4124

650.0

-128

-20.2

Thép cuộn cán nguội

SPCC

0.5mm

5107

804.9

-62

-9.8

SPCC

1.0mm

4805

757.3

-61

-9.6

Thép vòng

HPB300

8mm

4179

658.6

-170

-26.8

Thép vằn

HRB400

16-25mm

4077

642.5

-182

-28.7

Tấm trung bình

Q235

8mm

4554

717.7

-40

-6.3

Q235

20mm

4245

669.0

-40

-6.3

Tôn mạ kẽm

DX51D+Z

0.5mm

5308

836.6

-22

-3.5

DX51D+Z

1.0mm

5056

796.8

-22

-3.5

Tôn mạ màu

CGCC

0.326mm

6473

1020.2

-25

-3.9

CGCC

0.476mm

6251

985.2

-18

-2.8

Thép dẹt

Q235

2.75mm * 235mm

4117

648.8

-77

-12.1

Q235

5.5mm * 685mm

4156

655.0

-62

-9.8

Thép góc

Q235

5#

4341

684.1

-55

-8.7

Thép U

Q235

16#

4334

683.0

-53

-8.4

Q235

25#

4403

693.9

-55

-8.7

Thép H

Q235

200* 200mm

4132

651.2

-50

-7.9

Q235

400* 200mm

4143

652.9

-43

-6.8

Q235

400* 400mm

4266

672.3

-54

-8.5

Thép kết cấu

45#

50mm

4538

715.2

-32

-5.0

40Cr

50mm

4760

750.2

-22

-3.5

Nguồn: SteelHome

 

Bảng 2: Giá thép Trung Quốc xuất khẩu ngày 09/03/2018

Đơn vị tính:  USD/tấn, giá FOB

Sản phẩm

Mác thép và quy cách

Giá XK

Tăng giảm

Ghi chú

Phôi thép

Q235 120mm

540

Thép vằn

HRB400 20mm

580

+10

Thép vòng

SAE1008 6.5mm

610

 

Tấm trung bình

Q235 12-40mm

590

 

Thép cuộn cán nóng

SS400 3-12mm

610

 

 

Thép cuộn cán nguội

SPCC 1.0mm

650

 

Thép hình H

Q235 200*100m

590

-25

 

Tấm mạ kẽm

SGCC 1.0*1250mm

690

 

Zn: 120g, regular zinc sparkle

Tấm mạ kẽm nung nóng

DX51D+Z 1.0m

700

+5

Zn: 120g, no zinc sparkle

Nguồn: SteelHome

TIN LIÊN QUAN

Bình Luận

YÊU CẦU
BÁO GIÁ