Sản xuất, xuất khẩu linh kiện ô tô: Mảnh ghép quan trọng

Sản xuất, xuất khẩu linh kiện ô tô: Mảnh ghép quan trọng

Tỷ lệ thu mua các nguyên liệu đầu vào và phụ tùng cho sản xuất (SX) ôtô mà Nhật Bản mua tại Việt Nam hiện chỉ đạt 28%, (tỷ lệ này ở Indonesia là 43%, Thái Lan là 53%, Trung Quốc là 61%), theo số liệu của Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro). Do đó đẩy mạnh sản xuất linh kiện ô tô không chỉ giúp tăng doanh thu ...

YÊU CẦU
BÁO GIÁ