TIN ĐỌC NHIỀU

Công nghiệp ô tô: Không thể cứ đi lùi

Chính sách trong ngành công nghiệp ô tô đã thay đổi qua nhanh và quá nhiều trong những năm gần đây trong khi thị trường còn chưa đủ lớn, gây kìm hãm sự phát triển của ngành công nghiệp này. Đó là chưa kể ngành công nghiệp phụ trợ vẫn chưa phát triển… ...

03/08/2017

YÊU CẦU
BÁO GIÁ