BẢN TIN THỊ TRƯỜNG THÉP TRUNG QUỐC TUẦN TỪ 28/07 - 04/08/2017

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG THÉP TRUNG QUỐC TUẦN TỪ 28/07 - 04/08/2017

Vào giữa tháng 7, 147 nhà sản xuất thép thành viên của CISA đã sản xuất được 18.5775 triệu tấn thép thô, 17.1975 triệu tấn gang, 17.5896 triệu tấn sản phẩm thép và 3.3519 triệu tấn than cốc. Sản lượng thép thô hàng ngày của các nhà sản xuất thép thành viên của CISA là 1.8578 triệu tấn, tăng 8.100 tấn, tương đương 0.44 ...TIN ĐỌC NHIỀU

Bản tin thị trường thép Trung Quốc tuần từ 05/05 -12/05/2017

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, Trung Quốc đã xuất khẩu 6,49 triệu tấn thép trong tháng 4, giảm 2,59 triệu tấn hay 28,5% so với năm ngoái và giảm 1,07 triệu tấn tương đương 11,3% so với tháng 3 năm 2017. ...

03/08/2017


Bản tin thị trường thép Trung Quốc tuần từ 09/06 - 16/06/2017

Theo Cục Thống kê quốc gia (NBS), tháng 5, sản lượng thép thô của Trung Quốc đạt 72,26 triệu tấn, tăng 1,8% so với năm ngoái. Trong tháng, cả nước đã sản xuất được 61,73 triệu tấn gang và 95,78 triệu tấn thép thành phẩm, giảm 0,1% và 1,9% về khối lượng. Trong tháng, sản lượng thép thô theo ngày là 2.331 triệu tấn, giảm ...

03/08/2017


Bản tin thị trường thép Trung Quốc tuần từ 02/06 - 09/06/2017

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan,Trung Quốc đã xuất khẩu 6,98 triệu tấn thép trong tháng 5, giảm 2,44 triệu tấn tương đương 25,9% so với năm ngoái và tăng 0,49 triệu tấn tương đương 4,1% so với tháng 4 năm 2017; Nhập khẩu tháng 5 là 1.11 triệu tấn, tăng 20.000 tấn tương đương 1.8% so với năm ngoái và tăng 30.000 tấn ...

03/08/2017


Bản tin thị trường thép Trung Quốc tuần từ 07/07 - 14/07/2017

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, Trung Quốc đã xuất khẩu 6,83 triệu tấn thép trong tháng 6, giảm 37,8% so với năm ngoái và giảm 0,17 triệu tấn so với tháng 5 năm 2017. Nhập khẩu tháng 6 là 1,13 triệu tấn, giảm 0,9% so với năm ngoái và tăng 20.000 tấn so với tháng 5 năm 2017.Xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm đạt 40,99 ...

03/08/2017


Bản tin thị trường thép Trung Quốc tuần từ 14/07 - 21/07/2017

heo Cục Thống kê quốc gia (NBS), trong tháng 6, sản lượng thép thô của Trung Quốc đạt 73,23 triệu tấn, tăng 5,7% so với năm ngoái. Trong tháng, cả nước đã sản xuất 61,68 triệu tấn gang và 97,57 triệu tấn thép thành phẩm, tăng 2,2% và 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong tháng, sản lượng thép thô hàng ngày là 2.441 triệu ...

03/08/2017


Bản tin thị trường thép Trung Quốc tuần từ 19/05 - 26/05/2017

Theo Hiệp hội Sắt Thép Trung Quốc, đầu tháng 5, sản lượng thép của 149 nhà sản xuất thép thành viên của CISA là 17,9840 triệu tấn thép thô, 17,0282 triệu tấn gang, 17,0455 triệu tấn sản phẩm thép và 3,4572 triệu tấn than cốc. ...

03/08/2017


Bản tin thị trường thép Trung Quốc tuần từ 12/05 - 19/05/2017

Theo Cục Thống kê quốc gia (NBS), trong tháng 4, sản lượng thép thô của Trung Quốc đạt 72,78 triệu tấn, tăng 4,9% so với năm ngoái. Trong tháng, cả nước đã sản xuất được 62,58 triệu tấn gang và 94,90 triệu tấn thép thành phẩm, tăng 5,4% và 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái. ...

03/08/2017


Bản tin thị trường thép Trung Quốc tuần từ 26.5 - 2.6.2017

Vào giữa tháng 5, 149 nhà sản xuất thép - thành viên của CISA đã sản xuất được 18,1837 triệu tấn thép thô, 17,0124 triệu tấn gang, 17,3563 triệu tấn sản phẩm thép và 3,4525 triệu tấn than cốc. Sản lượng thép thô theo ngày của các nhà sản xuất thép thành viên CISA là 1.8184 triệu tấn, tăng 20.000 tấn tương đương 1.11% s ...

03/08/2017


Bản tin thị trường thép Trung Quốc tuần từ 28.4-5.5.2017

Theo Hiệp hội Sắt Thép Trung Quốc, vào giữa tháng 4, tổng sản lượng của 143 nhà sản xuất thép thành viên hiệp hội CISA là 18.4969 triệu tấn thép thô, 17.4319 triệu tấn gang, 17.3435 triệu tấn sản phẩm thép và 3.4795 triệu tấn than cốc. ...

03/08/2017


Bản tin thị trường thép Trung Quốc tuần từ 21/04 - 28/04/2017

Theo Hiệp hội Thép Thế giới, 67 nước trong quý I năm 2017 sản xuất tổng cộng 410.548 triệu tấn thép thô, tăng 3.4% so với năm trước; Sản lượng tháng 3 đạt 133,953 triệu tấn, tăng 4,6%; Sản lượng hàng ngày là 4,676 triệu tấn, tăng 3,4%. Trong một quý, tổng sản lượng của các nước (không có Trung Quốc) là 209.449 triệu tấ ...

03/08/2017

YÊU CẦU
BÁO GIÁ