Thép và cuộc sống

Thép hiện diện mọi nơi trong cuộc sống của chúng ta, từ sinh hoạt hàng ngày đến sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ các ngành xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp…

Mua thép thời công nghệ!

Trải nghiệm mua hàng trực tuyến (online) và quản lý việc mua hàng trên nền tảng Web được Citicom thiết kế chuyên biệt phù hợp với đặc thù riêng của ngành thép, đặc biệt là thép công nghiệp.

Kết nối niềm tin thép

Citicom là cầu nối hiệu quả giữa Người sản xuất với Người sử dụng thép và các sản phẩm từ thép, từ đó giúp xã hội giảm thiểu những chi phí và rủi ro trong khâu sản xuất và lưu thông các mặt hàng mà công ty kinh doanh.

Mekan.vn – Nền tảng kết nối

Cộng đồng doanh nghiệp cơ khí Việt Nam

SẢN PHẨM

Sản phẩm

Thép tấm cán nóng (HRP)

Sản phẩm

Thép cuộn cán nóng (HRC)

Sản phẩm

Thép tròn chế tạo

Sản phẩm

Thép hợp kim

Sản phẩm

Thép chống trượt

Sản phẩm

Thép hình góc

Sản phẩm

Thép dự ứng lực

Sản phẩm

Ống thép

Sản phẩm

Thép tấm cán nóng (HRP)

Sản phẩm

Thép cuộn cán nóng (HRC)

Sản phẩm

Thép tròn chế tạo

Sản phẩm

Thép hợp kim

Sản phẩm

Thép chống trượt

Sản phẩm

Thép hình góc

Sản phẩm

Thép dự ứng lực

Sản phẩm

Ống thép

Dịch vụ