Cho đi là còn mãi 2018-06-15T13:52:25+00:00

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

Không chỉ chăm lo cho đời sống của CBCNV công ty, Citicom luôn dành một phần lợi nhuận của mình cho các hoạt động trách nhiệm xã hội và các hoạt động hưởng ứng bảo vệ môi trường. Nổi bật nhất trong các chương trình CSR của công ty là 2 chuỗi sự kiện “Tết cho bệnh nhi” và “Hiến máu tình nguyện”. Đây là 2 hoạt động thường niên của Citicom; chương trình “Tết cho bệnh nhi” được tổ chức vào dịp giáp Tết; “Hiến máu tình nguyện” được tổ chức vào tháng 5 hàng năm. Ngoài ra, công ty Citicom còn tổ chức nhiều hoạt động từ thiện khác nữa…