CITICOM ủng hộ đồng bão lũ lụt Miền Trung

2018-05-23T07:39:18+00:00

Nhằm góp phần chia sẻ những khó khăn, mất mát của đồng bào 5 tỉnh miền Trung trong đợt lũ lụt vừa qua, công ty Citicom đã phối với hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam trao tặng số tiền 50 triệu đồng cho bà con nơi đây.

Với chiều dài hơn 10 năm phát triển trong ngành thép, công ty Citicom luôn quan tâm đến các hoạt động hướng về cộng đồng, chia sẻ trách nhiệm xã hội, tiêu biểu như: Chương trình hiến máu nhân đạo, ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung…

Là một doanh nghiệp giàu trách nhiệm xã hội, nhận thức rõ vai trò không chỉ trong phát triển kinh tế mà còn tiên phong trong việc hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững bằng các hành động cụ thể trong việc đưa ra quyết định, chiến lược kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng hiệu quả về kinh tế, bảo vệ môi trường, sự bình an và phát triển cộng đồng.