Hội hè 15 năm 2018-08-28T08:33:14+00:00

Phim 15 năm Citicom

Lễ kỷ niệm 15 năm & khánh thành Trung tâm gia công thép Citicom Hải Phòng

Hội nghị Nhà cung cấp Citicom 22/03/2018