SỨ MỆNH 2018-06-15T15:49:32+00:00

SỨ MỆNH

Kết nối niềm tin thép

Mặt hàng kinh doanh chính của Citicom là Thép và các sản phẩm từ Thép, đồng thời Citicom là trung tâm của mọi sự kết nối giữa Cổ đông – Người lao động – Nhà cung cấp – Khách hàng – Xã hội bằng sự liên kết bền chặt giống đặc tính của Thép.

TẦM NHÌN

Trở thành nhà cung cấp thép hàng đầu Việt Nam

Quyết tâm trở thành nhà cung cấp thép công nghiệp hàng đầu Việt Nam, chúng tôi đã và đang liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh và tập trung phát triển mạng lưới các công ty thành viên, chi nhánh, nhà máy trên toàn quốc nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của quý khách hàng đối với các sản phẩm thép mà Citicom đang cung cấp.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI