Dự án của chúng tôi Giàn khoan Đại Hùng

Giàn khoan Đại Hùng

Giàn khoan Đại Hùng có kích thước chiều dài 108,2 m, chiều rộng 67,36 m, chiều dài boong chính 68,6 m, mớn nước tối đa là 21,3 m, là trung tâm của mỏ Đại Hùng, là giàn quyết định sản lượng khai thác dầu khí của PVEP-POC. 

Chia sẻ:

Liên Hệ