Dự án của chúng tôi Thủy điện Sông Tranh 4

Thủy điện Sông Tranh 4

Công trình Thủy điện Sông Tranh 4 - tỉnh Quảng Nam
Tổng mức đầu tư 1.700 tỷ đồng
Sản lượng: 180 triệu KWh/năm
Citicom cung cấp thép tấm Q345B; SS400; SM490B để chế tạo thiết bị cơ khí thủy công của thủy điện.

Chia sẻ:

Liên Hệ