Hoạt động nội bộ CTC HẢI PHÒNG - HOÀN THÀNH THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN PCCC & CHCN 2020

CTC HẢI PHÒNG - HOÀN THÀNH THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN PCCC & CHCN 2020

Nhân dịp cuối năm 2020, Citicom Hải Phòng đã triển khai tập huấn phương án Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn ngay tại nhà máy. Khóa tập huấn đã giúp CBCNV Citicom Hải Phòng nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy và chữa cháy, nắm vững những kiến thức cơ bản nhất về công tác phòng cháy và chữa cháy. Qua đó, phát huy trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi người trong công tác này, đồng thời tăng cường sự phối hợp công tác phòng cháy và chữa cháy giữa lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chia sẻ:

Liên Hệ