Tin thị trường THỊ TRƯỜNG THÉP TRUNG QUỐC TỪ 30/8 – 6/9/2019

THỊ TRƯỜNG THÉP TRUNG QUỐC TỪ 30/8 – 6/9/2019

Theo thống kê của Hải quan Trung Quốc, Tổng cục Hải quan, Trung Quốc đã xuất khẩu 5,006 triệu tấn sản phẩm thép trong tháng 8 năm 2019, giảm 869.000 tấn, tương đương 14,8% so với năm trước; nhập khẩu trong tháng 8 là 974.000 tấn, giảm 90.000 tấn, tương đương 8,5% theo năm. Xuất khẩu thép tích lũy trong 8 tháng đầu năm 2019 là 44,974 triệu tấn, giảm 2,076 triệu tấn hay 4,4% so với năm trước. Nhập khẩu thép tích lũy trong 8 tháng đầu năm 2019 là 7,638 triệu tấn, giảm 1,124 triệu tấn, tương đương 12,8% so với năm trước.

Giá thị trường thép Trung Quốc hồi phục trong tuần này. Tính đến ngày 6 tháng 9, Chỉ số giá thép Trung Quốc SteelHome (SHCNSI) đóng cửa ở mức 94,46 điểm (4.086 nhân dân tệ), tăng 0,77% so với tuần trước.

Tổng quan

Được tác động bởi nhiều tin tức tích cực, giá thị trường thép Trung Quốc đã tăng trong tuần này. Từ góc độ chính sách, Hội đồng Nhà nước nhấn mạnh rằng chính sách điều chỉnh theo chu kỳ sẽ được sử dụng đầy đủ. Đầu tiên, trái phiếu đặc biệt được yêu cầu hoàn thành phát hành trước cuối tháng 9 và giải ngân vào tháng 10. Thứ hai, khoảng 20% ​​trái phiếu đặc biệt có thể được sử dụng làm năng lực dự án. Theo trái phiếu đặc biệt mới hàng năm là 2,15 nghìn tỷ nhân dân tệ, khoảng 300 tỷ có thể được sử dụng làm công suất dự án, dự kiến ​​sẽ kích thích quy mô đầu tư trị giá 2 nghìn tỷ nhân dân tệ. Thứ ba, kỳ vọng cắt giảm tỷ lệ dự trữ tăng.

Từ góc độ hạn chế sản xuất, Thành phố Đường Sơn và Thành phố Ngô Thắng sẽ tiếp tục hạn chế sản xuất vào tháng 9. Các biện pháp hạn chế dự kiến ​​sẽ tăng cường với việc tiếp cận Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hơn nữa, các đoàn kiểm tra sẽ đến 20 tỉnh và khu vực để thực hiện giám sát về việc loại bỏ công suất lạc hậu và công suất dư thừa.

SteelHome cho rằng giá thị trường thép Trung Quốc sẽ tăng nhẹ trong tuần tới.

Tấm cuộn

Tấm cuộn cán nóng

Giá thị trường tấm cuộn cán nóng (HRC) Trung Quốc hồi phục trong tuần này. Đến ngày 6 tháng 9 (Thứ Sáu), giá trung bình 2,75mm Q235 HRC tại 28 thị trường Trung Quốc đã lên tới 3.857 nhân dân tệ / tấn, tăng 42 nhân dân tệ / tấn so với tuần trước; 5,75mm Q235 HRC là 3.760 nhân dân tệ / tấn, tăng 40 nhân dân tệ / tấn so với tuần trước.Theo khảo sát của SteelHome, hàng tồn kho của Trung Quốc HRC tại các thị trường lớn là 2,6485 triệu tấn, giảm 90.300 tấn so với khảo sát trước. Hiện tại, hàng tồn kho thị trường giảm sau khi giao dịch được cải thiện. Ngoài ra, các yếu tố tích cực như hạn chế sản xuất và chính sách điều chỉnh theo chu kỳ sẽ có lợi cho thị trường.

SteelHome dự đoán giá thị trường HRC Trung Quốc sẽ tăng trong tuần tới.

Tấm cuộn cán nguội

Giá thị trường tấm cuộn cán nguội (CRC) Trung Quốc tăng lên trong tuần này. Đến ngày 6 tháng 9 (Thứ Sáu), giá trung bình 0,5mm CRC và 1,0mm tại 28 thị trường thép lớn của Trung Quốc trong tuần là 4.630 nhân dân tệ / tấn và 4.368 nhân dân tệ / tấn, tăng 12 nhân dân tệ / tấn và tăng 13 nhân dân tệ / tấn từ tuần trước.Theo khảo sát của SteelHome, tồn kho thị trường CRC trong nước là 1,4732 triệu tấn trong tuần này, giảm 11.000 tấn so với khảo sát trước. Hiện tại, hàng tồn kho thị trường tiếp tục giảm nhẹ, và người bán đang hoạt động trên thị trường giao dịch.

SteelHome dự đoán giá thị trường CRC Trung Quốc sẽ tăng vào tuần tới.

Thép xây dựng

Giá thị trường thép xây dựng Trung Quốc tăng vọt trong tuần này. Đến ngày 6 tháng 9 (Thứ Sáu), giá trung bình của thép vòng 8 mm HPB300 và thép cây HRB400 18-25mm tại 28 thị trường là 4.058 nhân dân tệ / tấn và 3.794 nhân dân tệ / tấn, tăng 93 nhân dân tệ / tấn và tăng 96 nhân dân tệ / tấn tuần trước.Theo khảo sát sơ bộ của SteelHome tại 33 thị trường và cảng, tồn kho thép cây là 5,5487 triệu tấn, giảm 262.400 tấn so với khảo sát trước đó; hàng tồn kho thép vòng lên tới 1.984 triệu tấn, giảm 45.100 tấn so với khảo sát trước. Có thể thấy rằng hoạt động giao dịch đang trở nên tích cực do nhu cầu thị trường ngày càng tăng. SteelHome hy vọng rằng giá thép xây dựng của Trung Quốc sẽ tăng vừa phải trong tuần tới.

Tấm trung bình

Giá thị trường tấm trung bình Trung Quốc tăng nhẹ trong tuần này. Đến ngày 6 tháng 9 (Thứ Sáu), giá tấm trung bình 8 mm Q235 trung bình 4.156 Yuan / t và tấm trung bình 20 mm Q235 là 3.857 nhân dân tệ / tấn, cả hai đều tăng 15 nhân dân tệ / tấn so với tuần trước.Theo khảo sát của SteelHome, hàng tồn kho tấm trung bình tại các thị trường lớn Trung Quốc là 947.700 tấn, giảm 26.500 tấn so với khảo sát trước. Hiện tại, hoạt động giao dịch đã được cải thiện, và nhu cầu thị trường dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng.

SteelHome dự đoán giá thị trường tấm trung bình của Trung Quốc sẽ tăng chủ yếu trong tuần tới.Thép mạ / màu

Giá thép mạ màu

Trung Quốc vẫn không thay đổi, và giá thép mạ tăng nhẹ trong tuần này. Đến ngày 6 tháng 9 (Thứ Sáu), giá thép mạ trung bình 0,5mm và 1,0mm của 18 thị trường là 4.907 nhân dân tệ / tấn và 4.623 nhân dân tệ / tấn, tăng 16 nhân dân tệ / tấn và tăng 17 nhân dân tệ / tấn so với tuần trước.Giá thép sơn màu 0.326mm là 6.097 nhân dân tệ / tấn và thép sơn màu 0.476mm là 5.900 nhân dân tệ / tấn, cả hai đều tăng 1 nhân dân tệ / tấn so với tuần trước.

SteelHome dự đoán giá thép mạ và mạ màu Trung Quốc sẽ ổn định trong tuần tới.


Thép dẹt

Giá thị trường thép dẹt cán nóng Trung Quốc tăng trong tuần này. Đến ngày 6 tháng 9 (Thứ Sáu), mức giá trung bình 2,75mm * 235mm và 5,5mm * 685mm của 12 thị trường Trung Quốc là 3,869 nhân dân tệ / tấn và 3,864 nhân dân tệ / tấn, tăng 26 nhân dân tệ / tấn và tăng 24 nhân dân tệ / tấn so với cuối cùng tuần. Hiện tại, các đơn đặt hàng nhận được bởi các nhà máy thép tăng rõ ràng, đặc biệt là ở khu vực Hà Bắc. Tuần trước, khu vực Đường Sơn đã đưa ra yêu cầu hạn chế sản xuất cho tháng 9, tương đương với tháng 8. SteelHome dự đoán giá thị trường thép dẹt Trung Quốc sẽ dao động vào tuần tới.

Thép hình

Giá thép Trung Quốc đã ngừng giảm trong tuần này. Đến ngày 6 tháng 9 (Thứ Sáu), giá trung bình của góc 5 # Q235, 16 # Q235 và 25 # Q235 I tại 28 thị trường Trung Quốc là 4.100 nhân dân tệ / tấn, 4.029 nhân dân tệ / tấn và 4.072 nhân dân tệ / tấn, giảm 3 nhân dân tệ / t, giảm 6 nhân dân tệ / tấn và giảm 3 nhân dân tệ / tấn so với tuần trước.Giá trung bình của dầm Q235 200 * 200mm, 400 * 200mm và 400 * 400mm là 3.871 nhân dân tệ / tấn, 3.925 nhân dân tệ / tấn và 4.043 nhân dân tệ / tấn, giảm 7 nhân dân tệ / tấn, giảm 6 nhân dân tệ / tấn và giảm 8 nhân dân tệ / tấn t tương ứng từ tuần trước.

SteelHome dự đoán giá thị trường thép của Trung Quốc sẽ tăng nhẹ trong tuần tới.

Thép kết cấu

Giá thép kết cấu Trung Quốc tăng liên tục trong tuần này. Đến ngày 6 tháng 9 (Thứ Sáu), giá trung bình của thép kết cấu 50mm 45 # carbon và thép kết cấu hợp kim 40Cr của 16 thị trường Trung Quốc là 3.869 nhân dân tệ / tấn và 4.083 nhân dân tệ / tấn, tăng 28 nhân dân tệ / tấn và tăng 24 nhân dân tệ / tấn so với khảo sát cuối cùng.Hiện tại, giá thị trường gần bằng với chi phí sản xuất của nhà máy. Hơn nữa, nhu cầu thị trường vẫn còn yếu và các hoạt động giao dịch cho thấy sự cải thiện.

SteelHome dự đoán giá thị trường thép kết cấu của Trung Quốc sẽ chủ yếu ổn định với mức tăng nhẹ ở một số thị trường vào tuần tới.

Chia sẻ:

Liên Hệ