Tin tức & hoạt động Citicom chính thức vận hành hệ thống ERP

Citicom chính thức vận hành hệ thống ERP

Ngày 1/9/2020, Citicom chính thức vận hành "GO LIVE" Hệ thống ERP mang tên Oracle Netsuite của nhà cung cấp Suite Cloud Vietnam.

Nằm trong xu thế chuyển đổi số toàn cầu, Citicom đang nỗ lực đặt mục tiêu chuyển đổi số nhanh và mạnh. Yêu cầu về những giải pháp làm việc từ xa, nhân viên được phân quyền linh hoạt và cộng tác với nhau hiệu quả trên một nền tảng công nghệ chuẩn quốc tế và bảo mật càng tạo động lực để Citicom nỗ lực xây dựng và tìm kiếm một phần mềm hiện đại. Giải pháp ERP Netsuite - sản phẩm quản trị doanh nghiệm trên cloud số 1 thế giới chắc chắn phù hợp với mục tiêu như vậy.

Đến thời điểm này, sau một khoảng thời gian dài chuẩn bị kỹ càng, Citicom giờ đã sẵn sàng cả về nguồn lực và kinh nghiệm thực hiện dự án này. Chúng tôi tin rằng, điểm khởi đầu Go live và chặng đường tiếp theo sẽ tạo đà mở ra những bước tiến trong năng lực quản trị của Citicom, hướng đến mục tiêu cuối: nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Chia sẻ:

Liên Hệ