Tin tức & hoạt động Citicom Hải Phòng thực hiện 5S

Citicom Hải Phòng thực hiện 5S

Thời gian vừa qua, toàn thể CBCNV Citicom Hải Phòng nói chung và bộ phận sản xuất nói riêng đã tích cực thực hành 5S.


Với mục tiêu:

– Xây dựng một môi trường sạch sẽ, ngăn nắp.
– Mọi người trong cũng như ngoài Citicom dễ dàng nhận thấy rõ kết quả.
– Tăng cường phát huy sáng kiến, đổi mới.
– Nâng cao ý thức kỷ luật trong cơ quan.
– Chỗ làm việc trở nên thuận tiện và an toàn.
– Cán bộ công nhân viên tự hào về nơi làm việc.
– Xây dựng hình ảnh tổ chức/doanh nghiệp, đem lại cơ hội trong quản lý, kinh doanh…

Quá trình thực hành 5S tạo nên một môi trường làm việc sạch sẽ, lành mạnh và an toàn, đem lại hiệu quả và thành công. 

Chia sẻ:

Liên Hệ