Tin tức & hoạt động Khi nữ Citicomers "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Khi nữ Citicomers "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Ngày 24/6/2020, hai nữ CBNV Citicom là chị Nguyễn Thị Thùy (CN Hà Nội) và chị Đặng Thị Hiền (CN Hải Phòng) đã được trao bằng khen phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong chương trình Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH của BCH Tổng liên đoàn về công tác vận động nữ CBVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ (2010 – 2020).

Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của hai chị trong năm 2019 vừa qua. Xin chúc mừng!

Chia sẻ:

Liên Hệ