Citicomers ứng phó với Covid như thế nào?

   Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 căng thẳng, rất nhiều doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều odanh nghiệp đã phải ngừng hoạt động hoặc thu hẹp sản xuất, chi phí duy trì sản xuất tăng cao do thực hiện phòng, chống dịch như xét nghiệm 3 ngày/lần, lo ăn ở cho người lao động khi thực hiện “3 tại chỗ” tại nhà máy…, khiến nhiều đơn vị hoàn toàn không có lợi nhuận, thậm chí thua lỗ.

   Ứng phó với đại dịch COVID-19 và hậu quả từ đại dịch sẽ là một trong những thách thức lớn nhất cho doanh nghiệp nói chung và Citicom nói riêng trong giai đoạn này. Citicom đã chủ động đưa ra các giải pháp sáng tạo để đảm bảo an toàn lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì thậm chí là tăng trưởng một cách bền vững. Công ty đã đưa ra các kịch bản ứng phó, các chính sách, định hướng chiến lược phù hợp nhằm bảo vệ con người, công việc an toàn & năng suất, quản lý, tối ưu chi phí, sẵn sàng phục hồi, truyền thông tương tác, duy trì hệ thống thông tin thông suốt trong và ngoài công ty. Đặc biệt, song song với các hoạt động SXKD, công ty vẫn tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào nền tảng Công nghệ thông tin, nền tảng hạ tầng Số. Điều này cho thấy rõ được tính ưu việt và đúng đắn, nhất là khi điều kiện làm việc của CBNV đã có sự thay đổi, từ làm việc tập trung tại Văn phòng sang chế độ làm việc linh hoạt tại nhà. Việc chuyển đổi số là tất yếu, nhằm đảm bảo hệ thống thông tin, dữ liệu báo cáo của doanh nghiệp không bị đứt gẫy. Đặc biệt hơn nữa, việc ứng dụng CNTT và các phần mềm trao đổi thông tin xóa nhòa mọi khoảng cách địa lý, giúp gắn kết cả tập thể Citicom trở thành một gia đình, một cộng đồng sát cánh, chung tay, chung định hướng.

Đánh giá