Đài Loan khai trương Sàn giao dịch quyền carbon đầu tiên tại Cao Hùng

Sàn giao dịch quyền carbon đầu tiên của Đài Loan đã khai trương vào thứ Hai, ngày 7 tháng 8 năm 2023, trụ sở chính tại Cao Hùng. Trung tâm giao dịch quyền carbon sẽ được áp dụng chế độ hoạt động kép ở Cao Hùng và Đài Bắc.

Có ba mục hoạt động chính trong sàn giao dịch, bao gồm giao dịch quyền carbon trong nước, giao dịch quyền carbon nước ngoài, tư vấn carbon và đào tạo giáo dục.

Trọng tâm ban đầu sẽ là tư vấn về carbon và đào tạo giáo dục, việc mua bán quyền carbon trong và ngoài nước sẽ được thực hiện sau khi các văn bản dưới luật và chính sách liên quan của Đạo luật ứng phó với biến đổi khí hậu được hoàn thiện.

Nguồn tin: Yieh

Đánh giá