Ngoài việc cung cấp các sản phẩm thép, Citicom còn cung cấp các dịch vụ GIA CÔNG BÁN THÀNH PHẨM tại Trung tâm gia công thép Citicom Hải Phòng và Nhà máy Đại Nam (Tp. Hồ Chí Minh). Qua thời gian, dịch vụ này đã thu hút rất nhiều khách hàng trong lĩnh vực chế tạo cơ khí, kết cấu thép, khẳng định niềm tin của khách hàng đối với thương hiệu Citicom và những giá trị gia tăng mà loại hình này đem đến cho các doanh nghiệp. Citicom cũng liên tục đầu tư vào hệ thống dây chuyền gia công đạt chuẩn và các loại trang thiết bị máy móc mới, hiện đại nhằm đem đến những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Năng lực gia công tại trung tâm gia công thép Citicom Hải Phòng

Dịch vụ cung cấp

  • Dịch vụ xả cuộn cắt tấm
  • Dịch vụ xả cuộn xẻ băng
  • Dịch vụ cắt thanh, tấm, bản mã theo yêu cầu
  • Dịch vụ cắt thép tròn/hình/ống theo khẩu độ yêu cầu
  • Dịch vụ cắt đôi thanh/cây/tấm
  • Dịch vụ cắt CNC Plasma
  • Dịch vụ rút cuộn cắt thanh thép tròn
  • Dịch vụ nắn thép hình/tròn/tấm các loại

Hệ thống dây chuyền, máy móc

Năng lực gia công tại nhà máy TP. Hồ Chí Minh

Dịch vụ cung cấp

  • Dịch vụ xả cuộn cắt tấm
  • Dịch vụ xả cuộn xẻ băng

Hệ thống dây chuyền, máy móc