Các dịch vụ hỗ trợ miễn phí

Nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng, Citicom cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khách hàng hoàn toàn miễn phí: Bán hộ, Mua lại hàng, Tư vấn mua hàng tối ưu, Tư vấn tồn kho tối ưu, Cung cấp thông tin thị trường hàng tuần, hàng tháng hoặc hỗ trợ đấu thầu / chào giá cạnh tranh, Giới thiệu khách hàng, đối tác, Giải pháp Tài chính…