Đổi hàng

Citicom cung cấp dịch vụ đổi hàng. Căn cứ vào số lượng, chất lượng, quy cách của mặt hàng mà khách hàng muốn đổi và cơ cấu hàng hóa tồn kho, Citicom có thể hỗ trợ khách hàng đổi hàng để tối ưu cho cả hai bên. Căn cứ vào chất lượng hàng hóa, khả năng lưu thông, mức độ nhu cầu,… hai bên xác định mức chi phí đổi hàng phù hợp.