Fitch điều chỉnh giả định giá quặng sắt và than cốc giảm nhưng dự đoán giá than nhiệt tăng

Fitch Ratings, cơ quan xếp hạng tín nhiệm toàn cầu, đã điều chỉnh các giả định về giá trong ngắn hạn đối với quặng sắt và than luyện cốc giảm do lo ngại giá hiện tại giảm và các yếu tố rủi ro gia tăng.

Giả định về giá quặng sắt được cắt giảm từ CFR US $ 120 / tấn xuống US $ 115 / tấn và giá than luyện cốc giảm từ CFR US $ 400 / tấn xuống 370 US $ / tấn. Nguyên nhân giảm là do nhu cầu thép giảm.

Ngược lại, Fitch điều chỉnh giá than nhiệt điện giả định tăng lên do nhu cầu cao, đặc biệt là ở Trung Quốc.

Nguồn tin: Yieh

Đánh giá