Sản phẩm Gia công tấm cắt bản mã

Gia công tấm cắt bản mã

Citicom cung cấp dịch vụ cắt thanh, tấm, bản mã theo yêu cầu.

Từ năm 2017, ngoài việc cung cấp các sản phẩm thép, Citicom đáp ứng được cả các yêu cầu gia công đơn giản, hỗ trợ cho khâu sản xuất chính của khách hàng.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ cắt thanh, tấm, bản mã bằng máy cắt đơn theo yêu cầu.

Liên Hệ