Sản phẩm Gia công tấm cắt từ cuộn

Gia công tấm cắt từ cuộn

Citicom cung cấp dịch vụ xả cuộn cắt tấm từ 1 – 16mm; chiều dài theo yêu cầu.

Từ năm 2017, ngoài việc cung cấp các sản phẩm thép, Citicom đáp ứng được cả các yêu cầu gia công đơn giản, hỗ trợ cho khâu sản xuất chính của khách hàng.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ xả cuộn cắt tấm từ 1 – 16mm; chiều dài theo yêu cầu.

Liên Hệ