Gia công

Citicom cung cấp các dịch vụ gia công bao gồm:

  • Xả cuộn cắt tấm
  • Xả cuộn xẻ băng
  • Cắt thanh, tấm, bản mã theo yêu cầu
  • Cắt thép tròn/hình/ống theo khẩu độ yêu cầu
  • Cắt đôi thanh/cây/tấm
  • Cắt CNC Plasma
  • Rút cuộn cắt thanh thép tròn
  • Nắn thép hình/tròn/tấm các loại