Giao dịch sắt thép và nguyên liệu tuần từ 03/6 – 10/6/2022: Quặng sắt dứt đà tăng sau 3 tuần liền đi lên, giá thép và than đi ngang

Giá quặng sắt chấm dứt đà tăng sau ba tuần đi lên liên tiếp, chốt tuần giá quặng giảm nhẹ 2.3% tương ứng giảm 21.5 NDT và vẫn đứng ở mức cao 914 NDT/tấn.

Giá thép và than giao dịch đồng xu hướng khi tăng nhẹ vào đầu tuần nhưng cuối tuần lùi lại quanh mốc tham chiếu.

Khối lượng mua bán tuần qua tăng nhẹ so với tuần trước, mức tăng bình quân 10%.

Cụ thể :

Nguồn tin: Citicom

Đánh giá