Giao dịch sắt thép và nguyên liệu tuần từ 05/04/2024 – 12/04/2024: Tiếp đà hồi phục

Tăng 4/5 ngày giao dịch trong tuần, giá hàng hóa có một tuần phục hồi tốt trong bối cảnh nhu cầu vẫn chưa phục hồi rõ nét. Kết thúc tuần, giá thép tăng trên 3%, giá quặng sắt và than tăng trên 10%. Dù đã có 2 tuần phục hồi liên tiếp, nhưng xu hướng tăng trở lại vẫn chưa được khẳng định.

Tuần tới được coi là tuần giao dịch then chốt để xác định xu hướng giá hàng hóa trong thời gian tới. Nếu giá Hrc vượt ngưỡng 3820 NDT thì xu hướng tăng được củng cố. Nếu không vượt được ngưỡng cản này thì thị trường cần thêm thời gian tích lũy. Trong trường hợp có những thông tin bất lợi tới nhu cầu, giá có thể giảm trở lại.

Nguồn tin: Citicom Research

Đánh giá