Giao dịch sắt thép và nguyên liệu tuần từ 21/10 – 28/10/2022: Nhu cầu giảm, giá thép tiếp đà đi xuống

Ngày 22/10, Đại hội đảng cộng sản Trung quốc bế mạc mà không có nhiều đường lối chính sách kinh tế rõ ràng và khả quan được đưa ra. Khả năng mở cửa trở lại nền kinh tế sau Covid cũng chưa có tín hiệu tích cực.

Mặc dù ngày 24/10 Trung quốc đã công bố số liệu GDP quý 3/2022 tăng trưởng 3.9%, cao hơn dự đoán, nhưng điều này cũng không xóa được sự thận trọng trên thị trường, khối lượng giao dịch thép và than giảm mạnh, bình quân giảm 7%, chỉ duy nhất quặng sắt giao dịch sôi động với khối lượng tăng 10% so với tuần trước.

Giá thép giảm trung bình 3,5% , than giảm 4,5% và giá quặng sắt giảm trên 7%

Cụ thể :

Nguồn tin: Citicom

Đánh giá