Giao dịch sắt thép và nguyên liệu tuần từ 28/07/2023 – 04/08/2023: Thị trường điều chỉnh giảm sau 3 tuần tăng liên tục

Thị trường đã có 3 tuần tăng giá liên tục với mức tăng gần 10% ( nhóm thép). Tuần này, giá hợp đồng thép và các nguyên liệu khác đã có sự điều chỉnh giảm với mức giảm từ 2-3%. Không có nhiều thông tin kinh tế vỹ mô bất thường, sự giảm giá trong tuần được cho là do (1) đây là nhịp điều chỉnh kỹ thuật bình thường trong quá trình vận động của thị trường; (2) Tuần qua cũng là thời điểm đáo hạn các hợp đồng giao tháng 10/2023 để chuyển sang các hợp đồng tháng 1/2024. Thời điểm này, giá hàng hóa thường có sự biến động khó lường, không đi theo xu hướng vận động tại các thời điểm tương ứng.

Khối lượng giao dịch tuần qua cũng sụt giảm mạnh vì 1 phần thanh khoản đã chuyển sang các hợp đồng tháng 1/2024.

Dự báo giao dịch tuần tới, cả giá và khối lượng giao dịch sẽ dần ổn định và dịch chuyển sang các hợp đồng tương lai giao tháng 1/2024.

Nguồn tin: Citicom Research

Đánh giá