Giao dịch sắt thép và nguyên liệu tuần từ 07/06/2024 – 14/06/2024: Giao động trong biên độ hẹp trước khi thay đổi xu hướng

Hai ngày đầu tuần giá thép nối tiếp đà giảm từ tuần trước, ba ngày cuối tuần, giá đã hồi phục trở lại. Đóng cửa tuần, mức giảm chỉ còn rất nhỏ, giá thép gần như trở lại với giá tuần trước. HRC chỉ còn giảm 0.18%, trong khi thép Xây dựng giảm 0.49%. Giá than tăng trở lại với mức bình quân 2%. Khối lượng giao dịch giảm xuống mức thấp cho thấy thị trường không có sự bán tháo và đang trong trang thái tích lũy chờ chuyển sang xu hướng mới.

Dự đoán xu hướng giá tuần tới sẽ tiếp tục giao động trong biên độ hẹp theo hướng đi lên.

Nguồn tin: Citicom Research

Đánh giá