Khi khách hàng cần hàng, Citicom sẵn sàng đáp ứng cung cấp hàng ngay cho khách hàng với các mặt hàng có sẵn trong kho của Citicom hoặc giao ngay từ kho nhà cung cấp, nguồn mua khác mà Citicom khai thác cho khách hàng các mặt hàng có sẵn trên thị trường.

khách hàng tiêu biểu