Gửi kho

Citicom cung cấp dịch vụ gửi kho. Cụ thể, khách hàng có thể gửi hàng tại kho của Citicom trong một thời gian thỏa thuận. Với từng trường hợp, từng loại mặt hàng và nguồn hàng khác nhau, Citicom sẽ áp dụng dịch vụ gửi kho miễn phí hoặc có phí phù hợp.