Hầu hết các nhà máy thép của Trung Quốc giảm sản lượng trong tháng 8 do nhu cầu yếu

Do nhu cầu trong và ngoài nước yếu, một số nhà máy sản xuất lò cao của Trung Quốc đang chuẩn bị giảm sản lượng trong tháng 8. Giá thép vằn và phôi thép tại Trung Quốc tăng trong tuần trước là tác động của việc giảm sản lượng. Tuy nhiên, hầu hết mức cắt giảm là ngắn hạn.
Theo phân tích của những người tham gia thị trường, việc giảm sản lượng nói trên là tự phát và có thể dễ dàng sản xuất trở lại. Một khi giá thép tăng, năng lực sản xuất có thể tăng nhanh. Đa số đều cho rằng việc tăng giá thép bởi nguyên nhân trên chỉ mang tính ngắn hạn. Điều này cũng cho thấy hầu hết các nhà máy thép sẽ không chủ động giảm sản lượng thép thô, vì họ lo ngại rằng việc giảm sản lượng hiện nay trước sự kiểm soát khí thải của chính phủ có thể làm giảm hạn ngạch sản xuất vào năm 2023.

Do sản xuất bằng lò điện có tỷ suất lợi nhuận cao hơn nên có thể  một số nhà máy sẽ chuyển đổi sang lò điện. Tuy nhiên, do khó khăn trong việc thu gom phế liệu nên hầu hết các nhà máy này vẫn chưa đi vào vận hành.

Nguồn tin: citicom

Đánh giá