JFE Steel bắt đầu cung cấp thép xanh trong năm tài chính 2023

JFE Steel, nhà sản xuất thép lớn thứ hai tại Nhật Bản, thông báo rằng họ sẽ bắt đầu cung cấp nhiều loại sản phẩm thép xanh dưới thương hiệu JGreeX™ trong năm tài chính 2023 bắt đầu vào tháng 4 năm nay.

Loại thép này sẽ được sản xuất với quy trình luyện thép tiên tiến. So với các sản phẩm thông thường, sản xuất thép JGreeX™ rõ ràng sẽ tạo ra ít khí thải carbon hơn trong quá trình sản xuất.

Trong năm đầu tiên, năng lực cung cấp thép JGreeX™ dự kiến ​​đạt 200.000 tấn/năm.

JFE Steel đặt mục tiêu đạt được mức trung hòa carbon vào năm 2050. Công ty có mục tiêu đẩy nhanh việc giảm lượng khí thải CO2 trong chuỗi cung ứng của mình, bao gồm cả việc mở rộng khả năng cung cấp ổn định các sản phẩm JGreeX™.

Nguồn tin: Yieh

Đánh giá