Lễ ký kết & Khởi động dự án Triển khai xây dựng hệ thống Data Warehouse & Báo cáo thông minh BI

📸 Lễ ký kết & Khởi động dự án Triển khai xây dựng hệ thống Data Warehouse & Báo cáo thông minh BI giữa Citicom và đối tác THG.

👉 Hy vọng những lợi ích mà Data Warehouse và Business Intelligence mang đến sẽ giúp cho Citicom có thêm nền tảng vững chắc để tiếp tục chinh phục sức mệnh là “cầu nối” hiệu quả giữa Người sản xuất với Người sử dụng thép và các sản phẩm từ thép.

Chúc 2 team Citicom – THG phối hợp ăn ý và triển khai dự án thành công 🥰

Đánh giá