Logistics

Để hòa chung với xu hướng hội nhập của nền kinh tế và thị trường, cùng kỳ vọng tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng, Citicom cung cấp dịch vụ logistics gồm:

  • Khai báo thông quan hàng hóa
  • Giao nhận hàng hóa
  • Vận chuyển
  • Cho thuê kho bãi