Khách hàng hoặc Citicom cùng có nguồn hàng nhưng một trong hai bên có nguồn cung cấp tốt hơn hoặc mua chung sẽ hiệu quả hơn, hai bên có thể tiến hành phương thức hợp tác MUA CHUNG.

Quy trình thực hiện:

  • Citicom và khách hàng trao đổi thông tin
  • Sau khi khách hàng và Citicom xác định có nhu cầu tương tự nhau về hàng hóa, xác định giá, thời gian hàng về phù hợp; hai bên sẽ thống nhất về việc cùng thực hiện mua/ khai thác hàng hóa với cùng một nhà cung cấp (trong hoặc ngoài nước)
  • Bên nào có nguồn hàng với các điều kiện tốt hơn sẽ đứng ra ký hợp đồng.
  • Các chi phí phát sinh theo thực tế sẽ được làm rõ và thanh quyết toán đầy đủ với hai bên.
  • Phương thức giao hàng: tại ga/cảng

Lợi ích mang lại: Hiệu quả từ phương thức hợp tác mua chung rất rõ ràng: giá thấp hơn, tiết giảm nhiều chi phí khác.

 

khách hàng tiêu biểu