Ngành sản xuất toàn cầu tiếp tục phục hồi trong năm 2024

Theo báo cáo, ngành sản xuất toàn cầu đã giảm dần hàng tồn kho, thị trường tiêu dùng cuối cùng đã phục hồi bền vững và nhu cầu thị trường thép tăng đều đặn. Ngoài ra, cuộc khủng hoảng Biển Đỏ gần đây đã làm gián đoạn thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu, một số nhà cung cấp đã chuẩn bị hàng từ trước và giảm tồn kho.

Một số người tham gia thị trường chỉ ra rằng thị trường Bắc Mỹ được hưởng lợi từ các chính sách cơ sở hạ tầng đã giúp nhu cầu xây dựng phục hồi và doanh số bán ô tô ổn định đã thúc đẩy nhu cầu về thép ô tô. Xu hướng lạm phát thị trường đã chậm lại và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) dự kiến ​​sẽ phục hồi trong năm nay.

Nguồn tin: Yieh

Đánh giá