Ngành thép của Trung Quốc hướng tới mục tiêu tăng trưởng chất lượng cao

Ngành công nghiệp thép của Trung Quốc đặt mục tiêu đạt được mức tăng trưởng chất lượng cao với công nghệ và thiết bị tiên tiến hơn, nguồn cung cấp tài nguyên ổn định, trình độ thông minh cao hơn, nâng cao khả năng cạnh tranh toàn cầu và giảm lượng khí thải vào năm 2025.

Đây là những mục tiêu chính được đặt ra trong hướng dẫn phát triển do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, và Bộ Sinh thái và Môi trường cùng ban hành.

Năng lực đổi mới của ngành sẽ được nâng cao đáng kể, với cường độ đầu tư cho R&D, tỷ lệ kiểm soát số của các quy trình chính và tỷ lệ số hóa thiết bị sản xuất lần lượt đạt 1.5%, 80% và 55%, cho biết thêm rằng hơn 30 các nhà máy thông minh sẽ được xây dựng vào năm 2025.

Hướng dẫn nêu rõ: Sản lượng thép dùng cho lò điện sẽ tăng lên trên 15% tổng sản lượng thép thô của Trung Quốc vào thời điểm đó trong bối cảnh nỗ lực tối ưu hóa hơn nữa cơ cấu công nghiệp.

Để đạt được mục tiêu năm 2030 về mức phát thải carbon cao nhất, Trung Quốc sẽ nâng cấp hơn 80% công suất sản xuất thép để đạt được mức phát thải cực thấp, cắt giảm mức tiêu thụ năng lượng tổng thể trên mỗi tấn thép hơn 2% và giảm cường độ tiêu thụ nước hơn 10%, hướng dẫn lưu ý.

Nguồn tin: satthep

Đánh giá