Nhập khẩu thép cuộn của Mỹ tăng trong tháng 11 năm 2021

Theo dữ liệu từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ (USDOC), Hoa Kỳ đã nhập khẩu khoảng 175.800 tấn thép cuộn trong tháng 11 năm 2021, tăng nhẹ 0,5% so với tháng trước trong khi tăng 284,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, nhập khẩu từ Canada chiếm tỷ trọng lớn nhất, với tổng trị giá khoảng 84.600 tấn, giảm 13,2% so với tháng trước và tăng 198% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nguồn nhập khẩu chính khác bao gồm Mexico (khoảng 32.200 tấn), Hà Lan (khoảng 18.700 tấn), Đức (khoảng 9.100 tấn) và Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng 8.400 tấn).

Trong kỳ, giá trị nhập khẩu đạt gần 201 triệu USD, tăng 7,8% so với tháng trước và tăng 635% so với cùng kỳ.

Nguồn: Yieh