Nhu cầu thép của Ấn Độ tăng trưởng mạnh, có thể đạt 190 triệu tấn vào năm 2030

Theo báo cáo của cơ quan đánh giá chuyên ngành, nhu cầu thép của Ấn Độ dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 7% và đạt 190 triệu tấn vào năm 2030. Sự tăng trưởng này sẽ chủ yếu được thúc đẩy bởi lĩnh vực xây dựng và cơ sở hạ tầng, chiếm 60%-65% tổng nhu cầu. Nhu cầu thậm chí có thể đạt 230 triệu tấn vào năm 2030 trong trường hợp tốt nhất.

Dự kiến ​​đến cuối năm 2023, nhu cầu sẽ đạt 120 triệu tấn, trong khi sản lượng đạt 136 triệu tấn. Sản lượng thép thô của Ấn Độ dự kiến ​​sẽ đạt 210 triệu tấn vào năm 2030, cao hơn 45% so với mức sản xuất năm 2023.

Nhu cầu thép tăng trưởng mạnh ở Ấn Độ phản ánh xu hướng tích cực được thúc đẩy bởi nhiều ngành công nghiệp và yếu tố nhân khẩu học, giúp Ấn Độ trở thành quốc gia chủ chốt trên thị trường thép toàn cầu.

Nguồn tin: Yieh

Đánh giá