OECD: Ứng phó tình trạng chi phí năng lượng tăng cao và công suất dư thừa trên thị trường thép

Ủy ban Thép của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã thảo luận về những rủi ro đối với triển vọng và ứng phó của thị trường thép, bao gồm khủng hoảng thép do chi phí năng lượng tăng và công suất dư thừa. Ngoài ra, ngành thép toàn cầu đang có nguy cơ suy thoái ngày càng tăng, chủ yếu do cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine.

Đồng thời, giá thép giảm mạnh và chi phí năng lượng tăng cao do chiến tranh ở Ukraine đã gây áp lực không nhỏ lên lợi nhuận của các nhà sản xuất thép. Do đó, nhu cầu thép yếu cùng với việc tăng công suất sản xuất thép dự kiến ​​sẽ tăng trong vài năm tới.

Với tình trạng dư thừa công suất dự kiến ​​sẽ tăng trong vài năm tới, nhu cầu thép yếu cùng với khả năng sản xuất thép tăng hơn nữa, OECD đã thảo luận về việc tránh trợ cấp và các biện pháp khác để kích thích sản xuất thép và các chính sách hạn chế thương mại đối với nguyên liệu thô để ngăn chặn tình trạng dư cung.

Nguồn tin: Yieh

Đánh giá