Olympic Steel của Mỹ lạc quan với thị trường thép nội địa

Công ty Olympic Steel của Hoa Kỳ giữ quan điểm lạc quan về triển vọng dài hạn của thị trường thép trong nước trong cuộc họp. Rick Marabito, Giám đốc điều hành của Olympic Steel nhấn mạnh rằng hiện nay có rất nhiều yếu tố thuận lợi cho thị trường thép, như giá thép tăng cũng như chi phí cơ sở hạ tầng dự kiến cũng tăng trong thời gian tới.

Olympic Steel ước tính giá thép cán nóng sẽ tiếp tục tăng do các nhà máy lớn liên tục tăng giá gần đây. Trong khi người mua ban đầu có xu hướng theo dõi tình hình, một số người trong số họ quyết định tham gia thị trường vào thời điểm hiện tại vì giá có thể tăng cao hơn trong quý đầu tiên của năm tới.

Nguồn tin: Yieh

Đánh giá