Phát triển văn hóa đọc tại Citicom

? Nhằm mục tiêu khuyến khích tinh thần tự học và phát triển của mỗi Citicomer, cũng như xây dựng cộng đồng học tập tại công ty, văn hóa đọc sách tiếp tục được Citicom bồi đắp và nuôi dưỡng.
? Có thể thấy, giữa thời đại 4.0, công nghệ có phần lấn át văn hóa đọc truyền thống thì mạch nguồn của văn hóa đọc vẫn tồn tại theo cách riêng của nó. Ban lãnh đạo của Citicom rất tâm huyết và cũng dành trọn vẹn tình yêu với sách. Chúng tôi đã phát triển các mô hình đọc sách, chia sẻ sách, tạo không gian đọc sách cho CBNV, TGĐ tặng sách cho các đơn vị, các cá nhân đóng góp cho Cây sách tri thức nhân dịp SN của mình… tạo điểm sáng trong việc phát triển văn hóa đọc.
Đánh giá