Suy thoái của ngành thép Trung Quốc sẽ thúc đẩy nhanh quá trình M&A

Ngành thép của Trung Quốc gặp khó khăn trong nửa đầu năm nay, với nhu cầu thép giảm và giá giảm, nhưng giá nguyên liệu sản xuất tăng đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty. Do đó, các bên tham gia thị trường cho rằng việc thay đổi nguồn cung của thị trường thép sẽ có lợi hơn là tăng cầu.

Baosteel đã áp dụng chiến lược khác biệt hóa sản phẩm, chẳng hạn như thép ô tô, thép silic định hướng và không định hướng, để tăng khả năng cạnh tranh của mình.

Nhìn chung, có một số lượng lớn các doanh nghiệp thép ở Trung Quốc, nhưng mức độ tập trung, liên kết của các Nhà máy là thấp nên không thể chi phối xu hướng giá nguyên liệu.

Năm 2015, sự suy thoái của ngành thép đã tạo ra Baosteel Group, do đó, tình hình hiện tại của năm 2022 cũng có thể sẽ thúc đẩy làn sóng hợp nhất doanh nghiệp và đẩy nhanh tốc độ M&A ngành thép.

Nguồn tin: Citicom

Đánh giá