Citicomers ứng phó với Covid như thế nào?

   Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 căng thẳng, rất nhiều doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều odanh nghiệp đã phải ngừng hoạt động hoặc thu hẹp sản xuất, chi phí duy trì sản xuất tăng cao do thực hiện phòng, chống dịch như xét nghiệm 3 ngày/lần, lo ăn ở cho người[…..]