Tăng trưởng đầu tư cơ sở hạ tầng Trung Quốc tăng mạnh trong 4 tháng liên tiếp

Theo các phương tiện truyền thông tổng hợp, với việc thực hiện nhiều chính sách ổn định nền kinh tế và tác động của hiệu ứng cơ bản thấp, nền kinh tế Trung Quốc trong tháng 8 đã phải chịu những tác động tiêu cực như nhu cầu bên ngoài giảm, dịch bệnh lặp lại, nhiệt độ cao và hạn hán, và các chỉ số kinh tế chính nhìn chung tăng trở lại.

Về đầu tư, từ tháng 1 đến tháng 8, đầu tư tài sản cố định quốc gia (trừ hộ gia đình nông thôn) là 36,710.6 tỷ nhân dân tệ, tăng 5.8% so với cùng kỳ năm trước, tăng 0.1% so với từ tháng 1 đến tháng 7.

Xét theo các lĩnh vực, đầu tư cơ sở hạ tầng tăng 8.3% so với cùng kỳ, cao hơn 0.9% so với từ tháng 1 đến tháng 7; đầu tư sản xuất tăng 10.0%, tăng 0.1% sơ với từ tháng 1 đến tháng 7; đầu tư phát triển bất động sản giảm 7.4%, giảm 1.0% từ tháng 1 đến tháng 7.

Với việc nguồn vốn xây dựng như trái phiếu đặc biệt dần dần sẵn có, các dự án cơ sở hạ tầng lần lượt được khởi công, tiến độ đầu tư tiếp tục được đẩy nhanh, tốc độ tăng trưởng đầu tư cơ sở hạ tầng tăng trở lại trong 4 tháng liên tiếp. Từ tháng 1 đến tháng 8, số dự án cơ sở hạ tầng mới đạt 52,000, tăng 12,000 so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 7,896 so với tháng 1 đến tháng 7.

Nguồn tin: satthep

Đánh giá